Anslag/Bevis

Plan- och miljönämnden 11 juni

Organ
Plan- och miljönämnden
Mötesdatum
2020-06-11
Paragrafer
32-48
Datum då anslag sätts upp
2020-06-24
Datum då anslag tas ned
2020-07-16
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggavdelningen
Sekreterare
Helene Jonsson

Protokoll

Se alla samlade protokoll för plan- och miljönämnden