Anslag/Bevis

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni

Organ
Barn- och utbildningsnämnden
Mötesdatum
2020-06-15
Paragrafer
§§ 34-46
Datum då anslag sätts upp
2020-06-23
Datum då anslag tas ned
2020-07-15
Förvaringsplats för protokoll
Barn- och utbildningskontoret
Sekreterare
Kim Holmberg

Protokoll

Se alla samlade protokoll för barn- och utbildningsnämnden