Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 29 juni

Organ
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-06-29
Paragrafer
1021-1022
Datum då anslag sätts upp
2020-06-30
Datum då anslag tas ned
2020-07-22
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson