Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämnden 26 aug

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Mötesdatum
2020-08-26
Paragrafer
50 - 58
Datum då anslag sätts upp
2020-09-02
Datum då anslag tas ned
2020-09-24
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson

Protokoll

Se protokoll för vård- och omsorgsnämnden