Anslag/Bevis

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 8 september 2020

Organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-09-08
Paragrafer
§§ 25 - 34
Datum då anslag sätts upp
2020-09-09
Datum då anslag tas ned
2020-09-30
Förvaringsplats för protokoll
Barn- och utbildningskontoret
Sekreterare
Kim Holmberg

Protokoll

Se alla samlade protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott