Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 september

Organ
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-09-09
Paragrafer
1023-1025
Datum då anslag sätts upp
2020-09-16
Datum då anslag tas ned
2020-10-08
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson