Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 septembert

Organ
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-09-09
Paragrafer
30-32
Datum då anslag sätts upp
2020-09-16
Datum då anslag tas ned
2020-10-08
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare

Protokoll

Se alla samlade protokoll för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott