Anslag/Bevis

Kommunstyrelsen 28 september

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-09-28
Paragrafer
§§ 90-116
Datum då anslag sätts upp
2020-10-02
Datum då anslag tas ned
2020-10-26
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli
Sekreterare
Daniel Theander

Protokoll

Se alla samlade protokoll för kommunstyrelsen