Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 7 oktober

Organ
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-10-07
Paragrafer
1026
Datum då anslag sätts upp
2020-10-07
Datum då anslag tas ned
2020-10-29
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson