Anslag/Bevis

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 6 oktober

Organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-10-06
Paragrafer
§§ 35-45
Datum då anslag sätts upp
2020-10-14
Datum då anslag tas ned
2020-11-05
Förvaringsplats för protokoll
Barn- och utbildningskontoret
Sekreterare
Kim Holmberg

Protokoll

Se alla samlade protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott