Anslag/Bevis

Kommunfullmäktige 12 oktober

Protokollet finns på https://vannas.se/?id=3954

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2020-10-12
Paragrafer
§ § 90-110
Datum då anslag sätts upp
2020-10-16
Datum då anslag tas ned
2020-11-09
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli
Sekreterare
Daniel Theander

Protokoll

Se alla samlade protokoll för kommunfullmäktige