Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 4 nov

Organ
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-11-04
Paragrafer
36-42
Datum då anslag sätts upp
2020-11-12
Datum då anslag tas ned
2020-12-04
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson

Protokoll

Se alla samlade protokoll för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott