Anslag/Bevis

Liljaskolans styrelses arbetsutskott 5 nov

Organ
Liljaskolans styrelses arbetsutskott
Mötesdatum
2020-11-05
Paragrafer
27-33
Datum då anslag sätts upp
2020-11-12
Datum då anslag tas ned
2020-12-04
Förvaringsplats för protokoll
Vård och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson

Protokoll

Se alla samlade protokoll för Liljaskolans styrelses arbetsutskott