Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämnden 18 november

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Mötesdatum
2020-11-18
Paragrafer
67-77
Datum då anslag sätts upp
2020-11-20
Datum då anslag tas ned
2020-12-12
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson

Protokoll

Se protokoll för vård- och omsorgsnämnden