Anslag/Bevis

Kommunfullmäktige 14 februari

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2021-02-15
Paragrafer
1-15
Datum då anslag sätts upp
2021-02-19
Datum då anslag tas ned
2021-03-15
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli
Sekreterare
Daniel Theander

Protokoll

Se alla samlade protokoll för kommunfullmäktige