Anslag/Bevis

Liljaskolans styrelse 25 mars

Organ
Liljaskolans styrelse
Mötesdatum
2021-03-25
Paragrafer
6-12
Datum då anslag sätts upp
2021-03-31
Datum då anslag tas ned
2021-04-22
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson

Protokoll

Se alla samlade protokoll för Liljaskolans styrelse