Anslag/Bevis

Kommunfullmäktige 29 mars

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2021-03-29
Paragrafer
16-36
Datum då anslag sätts upp
2021-03-31
Datum då anslag tas ned
2021-04-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli
Sekreterare
Daniel Theander

Protokoll

Se alla samlade protokoll för kommunfullmäktige