Anslag/Bevis

Barn- och utbildningsnämnden 30 mars

Organ
Barn- och utbildningsnämnden
Mötesdatum
2021-03-30
Paragrafer
§§ 18-28
Datum då anslag sätts upp
2021-04-07
Datum då anslag tas ned
2021-04-29
Förvaringsplats för protokoll
Barn- och utbildningskontoret
Sekreterare
Kim Holmberg

Protokoll

Se alla samlade protokoll för barn- och utbildningsnämnden