Mobbning i skolan

Alla ska känna sig trygga i skolan – det är en förutsättning för att lära och utvecklas. Skolan och förskolan har en skyldighet att se till att ingen ska blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Om det händer har man rätt att få hjälp.

Vad är en kränkning, trakasserier och mobbning?

Gemensamt för dessa tre begrepp är att det handlar om att någon känner sig ledsen och kränkt.

Kränkningar kan vara:

  • Fysiskt (slag, knuffar, ovälkomna beröringar, tafsningar med mera)
  • Verbalt (hot, svordomar, elaka ryktesspridningar, öknamn med mera)
  • Psykosocialt (utfrysning, grimaser, blickar med mera)
  • Texter och bilder (teckningar, lappar, sms och meddelanden på olika sociala medier med mera)

Mobbning är när kränkningar upprepas och det pågår över tid.

Trakasserier är när kränkningarna har samband med någon diskrimineringsgrund.

Diskrimineringsgrunderna är: sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, könsidentitet eller uttryck, ålder och kön.

Om du blir utsatt eller ser någon bli det

Det är viktigt att skolan eller förskolan får kännedom om det sker kränkningar.
Prata med någon vuxen på förskolan/skolan eller med dina föräldrar som i sin tur tar kontakt med förskolan/skolan. Alla som arbetar i skolan har en skyldighet att hjälpa till att få stopp på kränkningar. Deras uppdrag är att se till att alla barn mår bra och får den utbildning de ska ha.

Du kan också prata med en kurator på din skola eller med någon på Ungdomsmottagningen.

Förskolorna och skolorna arbetar förebyggande mot kränkningar. Om någon ändå utsätts, har vi väl fungerande rutiner för att förhindra fortsatta kränkningar.