Skolkurator

Skolkuratorn arbetar med psykosociala insatser för enskilda och grupper av elever med målet att skapa lärandemiljöer där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt.

I skolkuratorns arbete ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan.

Skolkuratorn samverkar med andra resurser i samhället såsom socialtjänst, psykiatri, habilitering, ungdomsmottagning med flera. Som elev är du när som helst välkommen att kontakta skolkuratorn på din skola.

Vegaskolan

Hanna Hindriks
Tel: 070-532 12 81
E-post: hanna.hindriks(at)vannas.se

Vännäsby skola

Susanna Mårtensson
Tel: 070-378 89 15
E-post: susanna.martensson(at)vannas.se

Hammarskolan

Annelie Lindberg
Tel: 070-378 03 74
E-post: annelie.lindberg(at)vannas.se