Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan arbetar förebyggande genom att följa barnens hälsoutveckling och erbjuda kontinuerliga hälsoundersökningar, vaccinationer och speciella insatser vid behov.

Skolläkaren kommer på regelbundna besök till skolan och bokas vid behov genom skolsköterskan. Elever och föräldrar kan på eget initiativ ta kontakt med skolsköterska.

Vegaskolan

Erika Gabrielsson, skolsköterska
Träffas säkrast måndag-onsdag
Tel: 0935-144 28, 072-524 58 80
E-post: erika.gabrielsson(at)vannas.se

Hammarskolan

Marie Granström, skolsköterska
Tel: 0935-144 60, 070-267 64 20
E-post: marie.granstrom(at)vannas.se

Vännäsby skola

Elisabet Weinehall, skolsköterska
Arbetar måndagar och onsdagar
Tel: 0935-144 12, 070-512 89 14
E-post: elisabet.weinehall(at)vannas.se

Skolläkare

Beatrice Pontén, skolläkare
Kontaktas via skolsköterska på respektive skola ovan.