Specialpedagog

Specialpedagoger arbetar för att underlätta och skapa möjligheter för barns och elevers lärande.

Specialpedagogens arbete sker på organisations-, grupp- och individnivå och består bland annat av handledning, konsultation samt råd och stöd till personal.

Specialpedagoger gör utredningar som ligger till grund för beslut om vilket stöd elever ska erbjudas. Målsättningen är att förskolans och skolans verksamhet ska kunna erbjuda så goda miljöer för lärande som möjligt och ge stöd och hjälp åt de barn och elever som är i behov av detta

Det finns specialpedagoger på varje skola. Därtill finns ett gemensamt elevhälsoteam med specialpedagoger som har spetskompetens inom bland annat språk, kommunikation och matematik.