Försäkringar för barn och elever

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och elever hos försäkringsbolaget Folksam.

Försäkringsinnehåll

Barn och elever i förskoleverksamhet, föräldrakooperativ, friskola, grundskola och gymnasieskola är försäkrade för olycksfallsskador. Försäkringen gäller dygnet runt under hela året, även under fritid och lov.

Elever i kommunal vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning eller KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) samt SFI (svenska för invandrare) är försäkrade under verksamhetstiden.

Du kan läsa försäkringsbeskedet via länken i listan nedan.

Om du skadar dig ska du:

  • Uppsöka läkare eller tandläkare
  • Spara alla originalkvitton
  • Anmäla skadan till Folksam på telefon 0771-960 960 eller på www.folksam.se

Du kan få ersättning för taxiresor till och från skolan om de är:

  • Föreskrivna av läkare.
  • Godkända och prövade av Folksam innan resan påbörjas.

Skadeanmälan

För att förenkla för dig som målsman och försäkringstagare kan du välja att göra din skadeanmälan digitalt via webbsidan folksam.se eller via telefon.

  • Skadeanmälan vid telefon görs under kontorstid på telefonnummer 0771-960 960
  • Drabbas du av en akut skada utanför kontorstid kontaktar du Folksam Jour på 020-45 00 00

När du gör din anmälan

Förbered dig genom att ha ditt försäkringsnummer, bokningsnummer eller ditt kortnummer tillgängligt. Ta också fram alla dina handlingar som styrker det som har hänt. Titta under vanliga frågor och svar om du vill veta vilka intyg du ska skicka in.

Ett tips är att du scannar in dina handlingar, det kommer att underlätta för dig när du ansöker om ersättning och handläggningen av ditt ärende går snabbare. Tänk också på att ha ditt kontonummer tillgängligt

Vännäs kommuns försäkringsnummer: K 47764