Föräldraledig eller arbetssökande

Om du som förälder/vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn rätt att vistas i verksamheten 15 timmar per vecka (gäller inte fritidshem).

Föräldraledighet

När du som förälder är föräldraledig har du rätt att nyttja barnomsorg i förskola eller pedagogisk omsorg till max 15 timmar/vecka. Debitering sker enligt maxtaxans regler. Vid arbetslöshet erbjuds däremot inte fritidshemsplats.

Barn över tre år, som endast deltar i allmän förskola 15 timmar/vecka och inte behöver barnomsorg under skolornas lov, betalar ingen avgift. Förutsatt att detta meddelats till barnomsorgsplacerare i god tid.

Arbetslös - arbetssökande

Om du som förälder blir arbetslös och är arbetssökande har du rätt att nyttja barnomsorg i förskola eller pedagogisk omsorg till max 15 timmar/vecka. Debitering sker enligt maxtaxans regler. Vid arbetslöshet erbjuds däremot inte fritidshemsplats.