Föräldraledig eller arbetssökande

Om förälder/vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande har barnet rätt att vistas i verksamheten 15 timmar per vecka.

Föräldraledighet

Barn vars förälder är föräldraledig har rätt att ha kvar sin barnomsorgsplats (gäller inte skolbarnomsorg). Barnet får då vistas 15 timmar/vecka i verksamheten. Debitering sker enligt maxtaxans regler.

Barn över tre år, som endast deltar i allmän förskola 15 timmar/vecka och inte behöver barnomsorg under skolornas lov, betalar ingen avgift. Förutsatt att detta meddelats till barnomsorgsplacerare i god tid.

Arbetslös - arbetssökande

Vid de perioder du som förälder blir arbetslös och är arbetssökande har du rätt att nyttja barnomsorgen till max 15 timmar/vecka. Debitering sker enligt maxtaxans regler.