Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Familjedaghem, dagbarnvårdare

Den pedagogiska omsorgens uppgift är att ge barn omsorg, omvårdnad och fostran samt goda möjligheter till lärande.

Det finns tre dagbarnvårdare i Vännäs. Dagbarnvårdarna arbetar i arbetslag och bedriver verksamheten i vår gemensamma lokal, Stubben.

Hos dagbarnvårdarna får barnen vistas i en trygg miljö i en liten barngrupp. Det gör det lättare att se och uppmärksamma alla barn. Här bedrivs en vardagsnära pedagogik både enskilt och i grupp med mycket lek och skapande.

Vid ledighet eller sjukdom finns ett vikariesystem inom arbetslaget, vilket gör att barnen alltid får vara med dagbarnvårdare och barn som de känner.

I dagbarnvårdarverksamheten ingår förutom mycket lek och rörelse både inne och ute bland annat:

  • Stöd för att utveckla respekt, ansvar, empati och miljötänkande
  • Språk och kommunikation med lek, sagor, ramsor och sång
  • Skapande verksamhet
  • Samspel mellan vårdnadshavare, barn och dagbarnvårdare för ett ömsesidigt förtroende.

Kontakt

Dagbarnvårdarlokalen Stubben
Lägervägen 5
911 34 Vännäs

Tel: 0730-818 703

Rektor
Erik Enström
Mobil: 076-532 07 20