Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Lägret

Förskolan Lägret är placerad på Lägerområdet i Vännäs med närhet till en rik natur. Förskolan har två gårdar anpassade för de yngre respektive de äldre barnen.

Lägret

Båda gårdarna har stora fina ytor med varierade möjligheter till utforskande och lek. Lägret startade sin verksamhet 2012 och vår pedagogiska verksamhet genomsyras av förskolans läroplan och Reggio Emilia filosofin.

På Förskolan Lägret får barnen möta material som vidgar deras fantasi och kreativitet. Barnen får mötas av en undervisningsmiljö som tillåter många olika former av möten. Vi menar att det är i mötet med andra som lärandet sker.

Förskolan Lägret har fem hemvisten, Flingan, Droppen, Jorden, Vattnet och Vinden. Vi arbetar med åldersdelade grupper.

Kontakt

Förskolan Lägret
Lägervägen 7
911 34 Vännäs
Mobil: 072-553 50 36

Avdelningar

  • Flingan Tel: 0730-819 114
  • Droppen Tel: 0730-819 214
  • Jorden Tel: 0730-319 210
  • Vinden Tel: 0730-342 951
  • Vattnet Tel: 0730-307 103
  • Köket Tel: 0761-255 225
  • Pedagogernas arbetsrum Tel: 0935-146 60

Rektor
Jennie Lindqvist
Mobil: 072- 519 98 02

Skicka e-post till Jennie