Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Vännäsby förskola

Vännäsby förskola ligger i samma byggnad som Vännäsby skola och biblioteket i Vännäsby. De har en egen liten avgränsad gård men möjlighet att nyttja skolgården till viss del också.

Vännäsby förskola

Vännäsby förskola öppnades i augusti 2007 som en enavdelningsförskola. Vårterminen 2011 utökades förskolan med ytterligare en avdelning för att tillgodose behovet av barnomsorg som finns i Vännäs kommun.

Vännäsby förskola bedrivs tillsammans med förskolan Spiran som en intraprenad och grundar sin verksamhet på Reggio Emilia-filosofin.

Vännäsby förskola är i grunden en enavdelningsförskola men utifrån ett högt tryck på barnomsorgen är det f.n. två avdelningar och de arbetar åldersindelat och har en verksamhet med fokus på skapande aktiviteter.

Vännäsby förskola får sin lunch tillagad av Vängårdens kök. Frukost och mellanmål tillagas på plats av pedagogerna.

Kontakt

Vännäsby förskola
Umevägen 194
911 36 Vännäsby

Avdelningar

  • Spindeln Tel: 073 - 844 39 27
  • Fjärilen Tel: 073 - 844 38 51

Rektor
Malin Vesterlund
Mobil: 072-578 57 11

Skicka e-post till Malin