Läsårstider och lov

Inför varje läsår fastställs läsårsdata. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.


Läsårsdata för elever läsåret 2023/2024 Pdf, 155.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin

Grundskola

Gymnasieskola

Hösttermin 2023

22/8 - 22/12

21/8 - 21/12 (åk 1-2)

22/8 - 21/12 (åk 3)

Fritidshemmen stängda 14 - 15 augusti.Vårtermin 2024

10/1 - 12/6

10/1 - 12/6 (åk 1-2)

10/1 - 13/6 (åk 3)

Fritidshemmen stängda

8 januari och 13 juni.Lovdagar grundskolan

Termin


Höstterminen 2023


V 44 (30 oktober - 3 november)

Lov

Fritidshemmen stängda 14 - 15 augusti.

-

Vårterminen 2024


V 10 (4 - 8 mars)

Sportlov

V 14 (2 - 5 april)

Påsklov

10 maj, 21 maj, 7 juni

Lov

Fritidshemmen stängda 8 januari och 13 juni.

-

Arbetsår för lärare

Arbetsår

Grundskola

Gymnasieskola

HT 2023

14/8 - 22/12

14/8 - 21/12

VT 2024

8/1 - 18/6

8/1 - 19/6