En ungdom som spelar trummor

Musikskolans verksamhet

Välkommen till Vännäs Musikskola! Musikskolan är en stimulerande del av många barns och ungdomars uppväxt och en viktig del av kommunens kulturliv.

På Vännäs Musikskola kan du lära dig spela instrument, sjunga och spela i grupp. Här erbjuder vi musikundervisning för barn och ungdomar i årskurs 4-9. Musikskolans mål är att varje elev ska få utveckla ett personligt och lustfyllt musicerande.

Undervisningen sker på skoltid eller i anslutning till skoldagen på elevernas skolor eller i Musikskolans egna lokaler.

Musikskolan följer i huvudsak grundskolans läsårstider med undantag för exempelvis temadagar. Höstterminens lektioner startar något senare än grundskolans, detta för att vi ska ha möjlighet att lägga våra scheman. Målet är att eleven får minst 24 lektionstillfällen per läsår.

Kontakt

E-post: musikskolan(at)vannas.se

Musiklärare

Erik Enström, Kultur- och bibliotekschef
Tel: 072-532 07 20
Skicka e-post till Erik

Britta Wonkavaara
Tel: 070-524 10 01
Skicka e-post till Britta

Carolin Frohm
Tel: 076-805 04 53
Skicka e-post till Carolin

Paula Pleje
Skicka e-post till Paula

Adam Björklund
Skicka e-post till Adam

Jens Marklund
Skicka e-post till Jens

Roger Konradsson
Skicka e-post till Roger

Eva Lestander
Skicka e-post till Eva

Amadeus Wedberg
Skicka e-post till Amadeus


Musikskolans logotyp