Fritidshem

I de kommunala skolorna finns två fritidshem, ett som tillhör Vegaskolan och ett som tillhör Vännäsby skola.

Vegaskolans fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever i åldrarna 6-13 år. Verksamheten bedrivs före och efter skoldagen samt under lov.

Fritidshemmen erbjuder omsorg och pedagogisk verksamhet från det att barnet börjar förskoleklass, till och med vårterminen då barnet fyller 13 år. Fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att stimulera elevernas utveckling och lärande på ett lekfullt sätt.

Verksamheten håller som utgångspunkt öppet måndag till fredag 06.15-18.15.

Kontakt till avdelningarna

 • Rymden (öppning- och stängningsavdelning), tel: 070-571 21 03
 • Sirius, tel: 070-347 70 59
 • Las Vega, tel: 072-541 35 89
 • Stjärnan, tel: 072-541 48 52
 • Pluto, tel: 072-541 55 89
 • Månen, tel: 072-541 39 66
 • Solen, tel: 072-541 52 63
 • Kosmos, tel: 072-532 74 14

Vännäsby skolas fritidshem

På Vännäsby skola finns fritidshemme för barn i åldern 6-12 år. Verksamheten bedrivs före och efter skoldagen samt under lov. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt
erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen på ett lekfullt sätt.

Fritidshemmet öppnar kl. 6:15 och stänger kl.18:00 . Mellan 06:15-06:30 är endast avdelningen Pyret öppen. Kl. 06:30 öppnar Polarn samt Panorama.

Kontakt till avdelningarna

 • Pyret, tel: 0935/143 66 (070-2720897)
 • Polarn, tel: 0935/143 63 (070-272 14 75)
 • Picasso, tel: 070-227 75 80
 • Panorama/PortalenPanorama: 070-270 36 92
 • Portalen: 072-246 13 41