Grundsärskola

Vännäs kommun erbjuder grundsärskola. Grundsärskola och grundskola samverkar och inkludering är ledstjärna i denna samverkan. Den yngre grundsärskoleklassen F-6 finns vid Vegaskolan.

Som grundsärskoleelev kan elever också att välja att fullgöra sin skolplikt i en grundskoleklass.

För mer information om grundsärskolan kontakta:

Helena Ödling
Rektor
Tel: 073-800 76 89.