Läsårstider och lov

Inför varje läsår fastställs läsårsdata. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.


Läsårsdata för elever läsåret 2022/2023 Pdf, 154.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin

Grundskola

Gymnasieskola

Hösttermin 2022

23/8 - 22/12

22/8 - 22/12 (åk 1-2)

23/8 - 22/12 (åk 3)

Fritidshemmen stängda 15 - 16 augusti.Vårtermin 2023

11/1 - 15/6

10/1 - 13/6 (åk 1-2)

10/1 - 14/6 (åk 3)

Fritidshemmen stängda 9 januari och 16 juni.Lovdagar grundskolan

Termin


Höstterminen 2022


V 44 (31 oktober - 4 november)

Lov

Fritidshemmen stängda 15 - 16 augusti.

-

Vårterminen 2023


V 10 (6 - 10 mars)

Sportlov

V 15 (11 - 14 april)

Påsklov

17 maj, 19 maj, 5 juni

Lov

Fritidshemmen stängda 9 januari och 16 juni.

-

Arbetsår för lärare

Arbetsår

Grundskola

Gymnasieskola

HT 2022

15/8 - 22/12

15/8 - 22/12

VT 2023

9/1 - 21/6

9/1 - 21/6