Läsårstider och lov

Inför varje läsår fastställs läsårsdata. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.


Läsårsdata för elever läsåret 2021/2022PDF

Termin

Grundskola

Gymnasieskola

Hösttermin 2021

24/8 - 22/12

23/8 - 22/12 (åk 1)

Fritidshemmen stängda 16 - 17 augusti.


24/8 - 22/12 (åk 2-3)

Vårtermin 2022

13/1 - 16/6

11/1 - 14/6 (åk 1)

Fritidshemmen stängda

10 januari och 17 juni.


11/1 - 15/6 (åk 2-3)

Lovdagar grundskolan

Termin


Höstterminen 2021


V 44 (1 - 5 november)

Lov

Fritidshemmen stängda 16 - 17 augusti.

Stängt

Vårterminen 2022


V 10 (7 - 11 mars)

Sportlov

V 16 (19 - 22 april)

Påsklov

10 maj, 27 maj

Lov

Fritidshemmen stängda 10 januari och 17 juni.


Arbetsår för lärare

Arbetsår

Grundskola

2021

16/8 - 22/12

2022

10/1 - 21/6