Läsårstider och lov

Inför varje läsår fastställs läsårsdata. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.


Läsårsdata för elever läsåret 2020/2021

Termin

Grundskola

Gymnasieskola

Hösttermin 2020

18/8 - 18/12

18/8 - 18/12 (åk 1)

OBS! Fritidshemmen stängda 10 - 11 augusti


19/8 - 18/12 (åk 2-3)

Vårtermin 2021

14/1 - 15/6

13/1 - 15/6 (åk 1-2)
13/1 - 16/6 ( åk 3)

OBS!
Fritidshem Vega stängt 11-12 januari.
Fritidshem Vännäsby skola stängt 11 januari och 4 maj.Lovdagar grundskolan

Termin


Höstterminen 2020


V 44 (26 - 30 oktober)

Lov

OBS! Fritidshemmen stängda 10 - 11 augusti

Stängt

Vårterminen 2021


V 10 (8 - 12 mars)

Sportlov

V 14 (6 - 9 april)

Påsklov

30 april, 4 maj, 14 maj

Lov

OBS! Fritidshem Vega stängt 11 - 12 januari och fritidshem Vännäsby skola stängt 11 januari och 4 maj

Stängt

Arbetsår för lärare

Arbetsår

Grundskola

2020

10/8 - 18/12

2021

11/1 - 18/6


Läsårsdata för elever läsåret 2021/2022

Termin

Grundskola

Gymnasieskola

Hösttermin 2021

24/8 - 22/12

23/8 - 22/12 (åk 1)

Fritidshemmen stängda 16 - 17 augusti.


24/8 - 22/12 (åk 2-3)

Vårtermin 2022

13/1 - 16/6

11/1 - 14/6 (åk 1)

Fritidshemmens stängningsdagar ej beslutade.


11/1 - 15/6 (åk 2-3)

Lovdagar grundskolan

Termin


Höstterminen 2021


V 44 (1 - 5 november)

Lov

Fritidshemmen stängda 16 - 17 augusti.

Stängt

Vårterminen 2022


V 10 (7 - 11 mars)

Sportlov

V 16 (19 - 22 april)

Påsklov

10 maj, 27 maj

Lov

Fritidshemmens stängningsdagar ej beslutade.


Arbetsår för lärare

Arbetsår

Grundskola

2021

16/8 - 22/12

2022

10/1 - 21/6