Välja grundskola

Vid sex års ålder får ditt barn automatiskt en plats i förskoleklass i din kommunala grundskola. Du kan som vårdnadshavare välja en annan skola för ditt barn än den som barnet automatiskt fått plats i.

Du som vill byta grundskola till någon annan behöver kontakta den önskade skolan för ansökan om plats. Val av annan skola än vad som erbjuds kan innebära att barnet tappar rätten till skolskjuts.

Du som ska flytta till kommunen

Du som har bestämt dig för att flytta till Vännäs kommun och har barn i skolåldern anmäler, så snart det är möjligt, vilken skola du önskar att barnet ska gå i.

Ifylld och underskriven blankett skickas till barn- och utbildningskontoret i Vännäs kommun. Blankett se länk nedan.