Vegaskolan

Vegaskolan vill vara en skola för alla. Vi vill möta varje barn utifrån dess förutsättningar. Här ska eleverna känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. Skolan har ca 490 elever från förskoleklass till årskurs 6 (grundsärskola upp till åk 9).

Vegaskolan
  • Vår skola har tillgång till kommunbiblioteket som är beläget i skolbyggnaden.
  • Skolan erbjuder grundskola, grundsärskola och fritidshem.
  • Kunskap, gemenskap och mångfald är Vegaskolans ledord.
  • Vegaskolan har ett eget tillagningskök med uppskattad mat och i matsalen äter barn och vuxna tillsammans i en trivsam miljö.

Förskoleklass

Vegaskolans förskoleklasser har ett nära samarbete med fritidshem och årskurs ett. Barnen möter samma pedagoger under sina första två år på skolan. Sex- och sjuåringarna möts i gemensamma temaarbeten och aktiviteter och utedagarna har anknytningar till temaarbetena.

I förskoleklasserna finns målet att väcka nyfikenhet för det talade och skrivna språket. Pedagogernas uppgift är också att så matematiska glädjefrön i sexåringarnas kroppar och hjärnor när upptäckarlusten är som störst.

Förskoleklass är en obligatorisk skolform som omfattar 15 timmar per vecka fördelade på fyra dagar. Förskoleklass är obligatorisk för alla barn från det år de fyller sex år. Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och dess verksamhet regleras i skollagen. Förskoleklassen följer skolans läsårstider.

Kontaktuppgifter, Vegaskolan

Vegaskolan ligger i centrala Vännäs.

Vegaskolan
Vegagatan 10
911 31 VÄNNÄS

Vi finns på Facebook!

Till Vegaskolans Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

I vår kommunikation med elever och vårdnadshavare tar vi hjälp av lärplattformen InfoMentor. Du hittar länk till plattformen i listan nedan.

Expedition, tel: 0935-144 43
Sjukanmälan, tel: 0935-144 25
Skolrestaurangen, tel: 0935-144 32 eller 073-061 90 53

Skoladministratör
Catarina Brändström
Tel: 0935-144 43

Rektor åk 4-6
Ulrika Lundgren
Tel: 0935-140 76, 076-141 36 27

Rektor förskoleklass-åk 3 samt Vegaskolans fritidshem
Lina Strömberg
Tel: 0935-140 79, 070-652 38 01

Bitr. rektor Vegaskolans fritidshem
Erik Enström
Tel: 072-532 07 20

Rektor Grundsärskola 1-9
Helena Ödling
Tel: 073-800 76 89