Bidrag för studier och resor

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasiet, bland annat studiebidrag. Studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg är de vanligaste bidragen.

Samlingsnamnet för dem är studiehjälp. Du kan få studiehjälp när du studerar på gymnasieskola, komvux eller folkhögskola till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du måste även läsa på heltid. Det finns även lärlingsersättning samt Rg-bidrag för hörselskadade eller rörelsehindrade på riksgymnasium.

Studiebidrag

Studiebidrag får alla som har fyllt 16 år och går på gymnasiet. Studiebidraget fungerar som en förlängning av barnbidraget. Du får det när du har fyllt 16 år och studerar på heltid på gymnasiet. Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20. Efter det kan du ansöka om studiemedel.

Du behöver inte ansöka om studiebidraget om du ska studera i Sverige och är svensk medborgare. Du får ditt beslut när skolan rapporterat in att du studerar på heltid. Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om studiebidraget varje läsår.

De övriga bidragen som finns, förutom studiebidrag, behöver alla ansöka om varje läsår.

Läs mer på csn.se om bidrag för gymnasiestudier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag för resor och inackorderingstillägg

Du som är under 20 år och studerar kan ansöka om busskort, reseersättning eller inackorderingstillägg. Det kan beviljas till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Om du läser på en kommunal gymnasieskola, till exempel Liljaskolan i Vännäs, kan du vanligtvis ansöka om bidrag för boende och resor hos din hemkommun.

OBS

Observera att du inte kan ansöka om både resetillägg och inackorderingstillägg. Du som byter från pendling till inackordering under terminen är skyldig att återlämna din terminsbiljett alternativt resterande ersättning.

Resetillägg

Resetillägget är en ersättning som du kan ansöka om för kostnader för att ta dig till och från skolan. Du som är gymnasieelev kan ha rätt till resetillägg. Det gäller dig som har rätt till skolskjuts men har långt till närmaste busshållplats eller inte kan nyttja kollektivtrafik för att ta dig till skolan.

Du kan få resetillägg om:

 • du är folkbokförd i Vännäs kommun.
 • du är elev i kommunal gymnasieskola.
 • den kurs du går omfattar minst åtta veckor.
 • avståndet mellan bostaden och skolan är mer än sex km.
 • du är högst 20 år (resetillägget betalas t.o.m. vårterminen det år du fyller tjugo år).
 • du inte kan nyttja kollektivtrafik eller har ett gångavstånd på minst tre kilometer mellan bostad och närmaste hållplats. I det senare fallet kan du få både skolkort och resetillägg.

Du ansöker om resetillägg via din hemkommun. I Vännäs kan du göra detta digitalt via E-tjänst. Länk till tjänsten hittar du i listan nederst på sidan.

Beslut om eventuellt resetillägg fattas av barn- och utbildningskontoret som också ansvarar för utbetalning. Om du blir beviljad resetillägg är grundregeln att du får ersättning med den summa som motsvarar Länstrafikens pris för ett busskort.

Busskort för gymnasiet

För dig som ska studera vid Liljaskolan och bor längre än 6 km från skolan beviljas ett skolkort för buss/tåg. Du kan ansöka om busskort via e-tjänsten i listan nederst på den här sidan eller läsa mer och ansöka via Liljaskolans webbsida.

Till mer information och ansökan via liljaskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inackorderingstillägg

Gymnasieelever, studerande vid kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt påbyggnadsutbildning kan ansöka om inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och hemmet. Du som vill ansöka kan göra detta digitalt via vår e-tjänst i länklistan nederst på sidan.

Du som är elev vid folkhögskola, fristående skola och riksinternat ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Vem har rätt till inackorderingstillägg?

För att du som elev ska vara berättigad till inackorderingstillägg gäller följande:

 • Du är folkbokförd i kommunen
 • Inackorderingstillägg utgår t o m vårterminen det år du fyller 20 år
 • Du är heltidsstuderande
 • Du har minst 40 km mellan bostad och skola eller vid kortare avstånd har du en restid (inkl gång- och väntetid) som är minst 2 tim/dag i förhållande till skolans ramschema.

Du kan få inackorderingstillägg för inackordering på hemorten om

 • dina föräldrar vistas utomlands huvuddelen av året och du bor kvar i Sverige.
Inackorderingstillägg 2024

Reseavstånd

Belopp/månad

0-124 km

1 910 kr

125 - 599 km

2 310 kr

600 km eller mer

2 610 kr

Inackorderingstillägg utbetalas under perioden september t.o.m maj (nio månader)

Vid förändringar

Du som sökande är skyldig att anmäla ändringar som påverkar inackorderingstillägget till Barn- och utbildningskontoret i Vännäs kommun. Kommunen kan kräva tillbaka ersättning om du anger felaktiga uppgifter.