Gymnasial samverkan och interkommunal ersättning (IKE)

För att underlätta samarbetet mellan skolhuvudmän och kommuner i länet och övriga landet och för att säkerställa att lagkravet kring informationsplikt mellan skolhuvudmän och hemkommun kan uppfyllas finns Vännäs kommuns kontaktuppgifter nedan.

Se Skollagen kap 15, §15, Information till hemkommunen.

15 § När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvud­mannen snarast meddela detta till hemkommunen.

Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever.
Lag (2014:1002)

Kontaktpersoner i Vännäs kommun

Elevens studieresultat och totala frånvaro (mottagare av information)

Susanna Mårtensson
Elevhälsokoordinator
Barn- och utbildningsförvaltningen
070-378 89 15

Elevens byte av studieväg och/eller skola, studieavbrott eller studieuppehåll och interkommunal ersättning, IKE (mottagare av information)

Maria Olofsson
Ekonom, verksamhetsutvecklare
Barn- och utbildningskontoret
0935-144 02

Faktureringsadress: Vännäs kommun, kod 600103, Box 1024, 831 29 ÖSTERSUND

Åtgärdsprogram (mottagare av information)

Helena Ödling
Chef elevhälsan
Barn- och utbildningskontoret
073-800 76 89

Mer information

Via länkarna nedan hittar du mer information om gymnasial samverkan och interkommunal ersättning (IKE).

För mer information kring Liljaskolans prislista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kontakta:

Annelie Moström
Ekonomicontroller
Liljaskolan, Administration
Tel: 0935-144 74