Interkommunal ersättning (IKE)

För att underlätta samarbetet mellan kommunerna i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

Kontaktpersoner i Vännäs kommun

Elevens studieresultat och totala frånvaro (mottagare av information)

Maria Olofsson
Ekonom, verksamhetsutvecklare
Barn- och utbildningskontoret
0935-144 02

Åtgärdsprogram (mottagare av information)

Helena Ödling
Chef elevhälsan
Barn- och utbildningskontoret
073-800 76 89

Elevens frånvaro (mottagare av information)

Susanna Mårtensson
Kommunalt aktivitetsansvarig
Barn- och utbildningsförvaltningen
070-378 89 13

Information inför skolstart

Liljaskolans expedition
0935-145 00
Västra Järnvägsgatan 9, 911 34 VÄNNÄS

Elevens byte av studieväg och/eller skola, studieavbrott eller studieuppehåll och interkommunal ersättning, IKE (mottagare av information)

Maria Olofsson
Ekonom, verksamhetsutvecklare
Barn- och utbildningskontoret
0935-144 02

Faktureringsadress: Vännäs kommun, kod 600103, Box 1024, 831 29 ÖSTERSUND

Mer information

Via länkarna nedan hittar du mer information om gymnasial samverkan och interkommunal ersättning (IKE).

För mer information kring prislistan, kontakta:

Annelie Moström
Ekonomicontroller
Liljaskolan, Administration
Tel: 0935-144 74