Om måltidsverksamheten

I Vännäs kommun serveras varje dag mat till barn, elever, vuxna och äldre inom måltidsverksamheterna i förskola, skola, fritidshemsverksamhet och omsorg.

Målet med måltidsverksamheterna i Vännäs kommun är att alla barn i förskolan och skolan ska serveras god och näringsriktig mat och att såväl föräldrar och personal som barn och elever ska känna sig trygga i de olika situationer där mat serveras.

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, som mötesplats och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för vuxna. Bra mat och fysisk aktivitet gör att barnen blir pigga och får lättare att leka och lära.

Förskolan och skolan har goda möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Hem och familj har det grundläggande ansvaret, men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet påverkar andra vuxna också barnens matvanor.

  • Alla barn inom förskolan och pedagogisk omsorg och samtliga elever inom skolan erbjuds lunch.
  • Inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg erbjuds även frukost och mellanmål.
  • Måltidsverksamheten inom skola och barnomsorg är ett komplement till hemmets måltider och består alltid av näringsriktig fullvärdig mat.
  • Måltiderna håller en god kvalité, är vällagade, variationsrika och tillagas så nära serveringstillfället som möjligt.
  • Sammansättning och innehåll i våra måltider förbättras för att främja hållbar utveckling.
  • Enheterna arbetar aktivt för en god miljö vid måltider på förskola, pedagogisk omsorg och i skolan.
  • Måltider som serveras tillagas av livsmedel med säkerställd kvalité.

EU-logotype Skolmjölksstöd Jordbruksverket