Modersmålsundervisning

Alla barn/elever i Vännäs kommun ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå sin maximala potential. En viktig förutsättning är att alla elever får modersmålsundervisning.

Forskning visar att ju mer utvecklat elevens modersmål är desto snabbare tillägnar sig eleven ett andra språk.