Modersmålsundervisning

Reglerna för modersmålsundervisning skiljer sig åt beroende på om det handlar om ett nationellt minoritetsspråk eller ett annat modersmål.

I Sverige ska elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan erbjudas undervisning i modersmål, som inte är ett nationellt minoritetsspråk, om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Ansöka om modersmålsundervisning

Det är du som vårdnadshavare som behöver ansöka om modersmålsundervisning på den skola där ditt barn går.

Läs mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats.