Nyanlända och flerspråkighet

Mottagande av nyanlända i skola och förskola

Du som är nyanländ och ska söka plats på förskola för barn 1-5 år eller skola för elever 6-15 år ska kontakta samordnare på Barn- och utbildningskontoret.

Här hittar du mer information om mottagande av nyanlända inom skola och förskola.

Modersmålsundervisning

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskola, i grundsärskola och i gymnasiesärskola.

Ansökningsblanketter skickas ut i februari varje år och sista datum för ansökan är den 24 mars. För elever på fristående enheter ber vi dig att kontakta skolans rektor.

Här hittar du mer information om modersmålsundervisning.

Kontakt

Lena Lindström, samordnare
Tel: 070-286 28 91
E-post: lena.lindstrom@vannas.se