Jordgubbar

Sommarjobb, feriejobb 2022

Vännäs kommun erbjuder dig, som går ut nian, två eller tre veckors feriejobb under 2022. Feriejobb är en satsning av Vännäs kommun för att ge ungdomar en första introduktion i arbetslivet och ett meningsfullt arbete under några sommarlovsveckor.

Arbetstider

Under veckorna arbetar du 6 tim/dag. På de flesta arbetsplatser är arbetstiden 08.00-15.00. Då ingår 1 timmes lunch.

Perioder (2 veckor)

Period 1: 20 juni - 1 juli
Period 2: 4 juli - 15 juli
Period 3: 18 juli - 29 juli
Period 4: 1 augusti - 12 augusti

Perioder inom vård och omsorg (3 veckor)

Period 1: 20 juni – 8 juli
Period 2: 11 juli – 29 juli
Period 3: 1 augusti – 19 augusti

Lön

61 kr vård och omsorg
50 kr övrigt

Mot bakgrund av kommunens behov av arbetskraft inom vård och omsorg kommer de som väljer feriejobb inom området få en högre ersättning samt längre period för att stimulera ett framtida yrkesval.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska ha inkommit senast den 7 april. Detta för att alla ansökningar ska hinna bearbetas.

Målsättningen är att kunna erbjuda alla elever i åk 9 arbete.

Olika typer av arbeten

Gräs, parkskötsel, underhåll

Arbetet innebär gräsklippning, grästrimning, krattning, ogräsrensning, målning och städning inomhus vid regn.

Vård och omsorg

Arbetet innebär bäddning, städning, att läsa, umgås och vara ute tillsammans med de äldre samt hjälpa till vid måltider.

Förskola och fritids

Arbetet innebär städning, målning, materialvård, trädgårdsarbete och lite barngruppsarbete.

Ledare vid fotbollsskolan

Arbetet innebär att vara fotbollsledare under vecka 25+1 vecka med något annat arbete.

Ledare vid beachvolleyskolan

Arbetet innebär att vara ledare under beachvolleyskolan vecka 32+1 vecka med något annat arbete.

Empower Klättring

Arbetet innebär att under två veckor vara ledare i klättring och på ett moget och tryggt sätt ta hand om och agera säkring åt besökare som vill prova klättring. Innan sommaren får man utbildning vid ett antal tillfällen och erhåller efteråt grönt kort i topprepssäkring. Vecka 28-29.

Vännäsbadet

Arbetet innebär städning, rensa ogräs, plocka skräp, rengöring av minigolf, bassänger, målning, ta betalt vid kioskhandel, vattning/skötsel av blommor m.m

Företag

Uppdraget innebär att du får plats hos ett företag. Arbetsuppgifterna kommer att skilja sig åt beroende på företag.

Vännäs Ryttarförening

Arbetet innebär målning, gräsklippning, lokalvård och liknande uppgifter. Vecka 25-26.

Sommarmusikanter

Första veckan repar man tillsammans och förbereder inför uppträdanden, andra veckan uppträder gruppen på olika platser i kommunen. Behövs minst 7 feriearbetare för att bli av.

Lovskola

Den som har behov av lovskola och deltar fullt ut kommer detta år kunna räkna det som en vecka av sommaren feriejobb. Det kan sedan kompletteras med en veckas parkarbete. Mer information kommer längre fram i vår ges individuellt för de elever som kan beröras.

Utdrag ur Polisens Belastningsregister

Om du får ett feriejobb som innebär kontakt med barn så krävs registerutdrag från Polisens belastningsregister. Du beställer detta själv via polisen.se Länk till annan webbplats. när du fått meddelande om var du får feriejobb.

Frågor och svar

Får man välja arbete och period?

Utifrån dina önskemål i ansökan försöker vi hitta ett lämpligt feriejobb. De flesta vill arbeta den första perioden. Det finns inte platser så det räcker till alla. Därför måste du vara beredd på att du kan erbjudas feriejobb under de andra perioderna istället.

Vi försöker i vår fördelning av platser och perioder uppfylla de önskemål som du anger i din ansökan. När det inte matchar i dina förstahandsönskemål både när det gäller period och arbetsuppgifter, försöker vi ta hänsyn till vilka perioder du angivit att du har möjlighet att arbeta. Det kan också hända att du erbjuds plats som inte passar något av dina önskemål.

Finns det farliga arbetsuppgifter?

Det finns risker i nästan alla arbeten. Handledarens viktigaste uppgift är att lära ut ett bra arbetssätt och ha uppsikt över säkerheten.

När får jag besked?

I mitten av maj börjar vi skicka ut besked till alla som sökt feriejobb.

Blanketter och information

Fyll i din ansökan (via det digitala formuläret nedan) noggrant med fullständiga födelsedata, adress, mobil med mera. Har du frågor är du välkommen att ringa vår feriesamordnare.

Ansökningsformulär

Gå direkt till ansökningsformuläret här Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Sandström
Tel: 073-040 38 99
Skicka e-post till Maria

Angelie Persson
Tel: 070-346 16 41
Skicka e-post till Angelie Länk till annan webbplats.

Om du kommer tjäna mindre än 20 431 kr under 2022 behöver du inte skatta på din lön. Blanketten hittar du på skatteverket.se, Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434).

Du måste skicka in intyget till fritidsgården Ikaros senast 31/5.

Fritidsgården Ikaros
Vegagatan 14
911 31 VÄNNÄS

Löneutbetalning

Lön betalas ut den 27:e, månaden efter tidrapporten lämnats in.

Feriesamordnare/info på Hammarskolan

Onsdag den 16/3 och 23/3 mellan kl 09-14 kommer feriesamordnarna vara på plats i biblioteket på Hammarskolan för att svara på frågor och hjälpa till med ansökningar.