Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Synpunkter eller klagomål

Inom förskolan och skolan i Vännäs ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i vårt kvalitetsarbete och uppmuntras.

Så här gör du om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet

Allra helst ser vi att du tar upp frågan direkt med den det berör.

Om du upplever att det inte löser problemet kan du lämna in dina klagomål skriftligt på
särskild blankett (längst ner på sidan). Du kan även få en blankett på våra olika enheter.

Du lämnar blanketten till personal på berörd förskola/skola/musikskolan/bibliotek eller till
rektor/kultur- och bibliotekschef. Gå gärna igenom det du skrivit på klagomålsblanketten
muntligt med den som tar emot den. På det sättet säkerställer du att ni har samma bild om
vad ärendet innebär.

Lämnar du ett klagomål får du återkoppling så snart det är möjligt, dock alltid inom tre
veckor.

Upplever du ingen förbättring efter kontakt med berörd personal och ansvarig chef kan du
föra ärendet vidare till förvaltningschefen.

Kontaktuppgifter till rektorer finns under respektive förskolas och skolas hemsida. Kontaktuppgifter till övriga chefer hittar du här (länk till vår kontaktsida).

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av klagomål kan du göra en anmälan till
Skolinspektionen (gäller förskola och skola).

Vid frågor rörande klagomålshantering vänd dig till rektor/kultur- och bibliotekschef.

Det är möjligt att lämna in anonyma klagomål genom att skicka blanketten för klagomål
med post till berörd enhet. Vi ser dock helst att du lämnar namn och kontaktuppgifter
eftersom det är viktigt för vår hantering av ärendet.

Välkommen med dina synpunkter och/eller klagomål!