Elev- och vårdnadshavarenkäter 2023

Nu vill vi veta hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns förskola/skola/pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Enkäten används för att förskolorna, den pedagogiska omsorgen och skolorna i Vännäs kommun kontinuerligt ska få kunskap om hur elever och vårdnadshavare upplever kvalitén i våra verksamheter. Genom att ni besvarar enkäten har ni möjlighet att påverka verksamheten för era barn. Elevråd, förskoleråd, skolråd och personalgrupper kommer utifrån enkätresultaten att arbeta fram åtgärder för att utveckla och förbättra verksamheten ytterligare.

Ju fler som besvarar enkäten, desto säkrare blir resultatet och vi får bättre förutsättningar att ge era barn en riktigt bra skolgång.

Enkäten vänder sig till dig som är förälder/vårdnadshavare med barn i förskolan, pedagogiska omsorgen och skolan. Alla som svarar på enkäten är anonyma och resultat med färre än 5 svarande i en svarsgrupp redovisas inte.

Ett brev med information och lösenord har skickats med post eller epost till dig som vårdnadshavare.

Det är viktigt att du som har flera barn svarar på en enkät för varje barn.