Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Särskild utbildning

Inom KOMVUX finns vuxenutbildning som särskild utbildning. Den utbildningsformen är för dig som är 20 år eller äldre och som har en funktionsnedsättning. Särskild utbildning för vuxna kallas också för lärvux.