Prövning

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos Liljaskolan. För att göra en prövning krävs det att du redan har kunskaper eller på egen hand läser in en kurs och gör ett inledande prov.

Om det inledande provet blir godkänt kommer du sedan att få komplettera prövningen med ytterligare delprov. Både muntliga och skriftliga prov kan förekomma.

Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen. Anmälan om prövning och kvitto på betald prövningsavgift ska vara Liljaskolan tillhanda två veckor innan prövningstillfället.

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs (gäller ej gymnasieelever inskrivna på Liljaskolan).
Betalning sker i Liljaskolans reception där du får ett kvitto som skall visas upp vid prövningstillfället.
Betald prövningsavgift återbetalas inte. Du kan inte heller skjuta upp den anmälda prövningen till ett senare tillfälle. Du får i så fall betala på nytt. Om du p.g.a. sjukdom inte kan närvara vid prövningen krävs läkarintyg för att prövningen ska flyttas fram till nästa tillfälle.

Anmälan för särskild prövning

https://sjalvservice.vannas.se/provning Länk till annan webbplats.