Tentamen

Om du läser vid ett annat lärosäte, universitet eller högskola, så kan du som medborgare skriva din tentamen via Liljaskolan.

Vill du tentera från din hemkommun ska du ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort.

Du anmäler dig genom att kontakta Liljaskolans reception:
Telefon: 0935 145 00
Mail: liljaskolan@vannas.se