Validering

Validering innebär att du får din kompetens och dina kunskaper bedömda. Det gäller både kunskaper som du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet och i vardagen.

Validering är en strukturerad bedömning och värdering av dina kunskaper och kompetenser. Det gäller både kunskaper du har skaffat dig genom studier, men även i arbetslivet eller i vardagen.

Dina yrkeskunskaper bedöms genom praktiska och teoretiska prov. Efter bedömningen får du ett intyg eller betyg som gör att dina kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden. Du kan också få rekommendationer om vad du kan behöva komplettera dina kompetenser med. Det kan innebära att du snabbare kan söka vidare till studier eller jobb.

Valideringen utförs av Liljaskolan och knyter an till den utbildning som Liljaskolan bedriver inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Du anmäler dig genom att kontakta Liljaskolans reception:
Telefon: 0935 145 00
Mail: liljaskolan@vannas.se