Att läsa en yrkesutbildning

Det finns kommunala vuxenutbildningar (KOMVUX) för dig som vill utbilda dig mer direkt mot ett yrke. Utbildningarna riktar sig till dig som behöver en yrkesutbildning på gymnasienivå, dessa finns inom flera områden och erbjuds via olika utbildningsanordnare.

Urval

Yrkesvux riktar sig i första hand till dig som är arbetslös och saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Du som läst en studieförberedande gymnasieutbildning och är arbetslös har också chans att komma med i Yrkesvux för att växla om och skaffa dig en yrkesutbildning.

Vid urval ska företräde ges, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
  2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
  3. är eller riskerar att bli arbetslös
  4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
  5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Vi prioriterar yrkesutbildningar som behövs inom kommunens framtida kompetensförsörjning.