Protokoll från barn- och utbildningsnämnden samt arbetsutskottet

Lyssna

Här publiceras protokoll från barn- och utbildningsnämnden samt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från de två senaste åren samt från innevarande år.

 

Barn- och
utbildningsnämnd

Nämndens
arbetsutskott

 

2020

 

2019

 

2018

2020

 

2019

 

2018

 

 

Kontaktperson: Kim Holmberg