Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Brandskydd och sotning

Digital frukost

Brandfarlig eller explosiv vara

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större mängder måste ha tillstånd för detta. Tillstånd söker du hos räddningstjänsten.

Räddningstjänsten i Vännäs

Hos räddningstjänsten kan du bland annat fylla luftflaskor eller få kostnadsfri utbildning i hem och fritidssäkerhet.

Coronavirus

Krisberedskap och säkerhet

Vännäs kommunorganisation arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen.